BIG คือผู้นำ

ในการตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร
และการจัดการพลังงาน

วัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง บริษัท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ กรุ๊ป (2007) จำกัด

“ดำเนินธุรกิจการตรวจสอบอาคาร โดยเน้นการตรวจสอบเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับผู้ใช้อาคารและเจ้าของอาคารในราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม”

บริการของเรา

บริการทางวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม

บริการทางวิชาชีพ

อ่านเพิ่มเติม

บริการทางวิศวกรรม

อ่านเพิ่มเติม

Our Clients

ลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการ BIG